Planera - Utföra - Dokumentera

Worknodes är ett SaaS-verktyg för att dokumentera, planera och exekvera återkommande arbetsflöden. Primärt är systemet inriktat mot ekonomifunktioner och bolagstyrning men är ett bra stöd även inom andra områden där ordning och struktur efterfrågas. Worknodes ger möjligheten att automatiskt planera uppgifter långt i förväg, ge påminnelser när det är dags att påbörja och skapa en bra överblick på vad som är gjort. Worknodes är skapat för företag som är eller är på väg att börsnoteras med funktioner som internkontroll och ekonomihandbok, men passar lika bra för det lite mindre företaget som vill ha koll på sina arbetsflöden.

Samlat systemstöd

WorkNodes erbjuder ett samlat systemstöd för planering, exekvering och dokumentation av återkommande processer.

Planera i förväg

I WorkNodes görs planeringen en gång och kan sedan återanvändas. Start för arbetsflöden räknas ut automatiskt utifrån estimat och tillgängliga arbetsdagar.

Påminnelser

Planera i förväg - WorkNodes påminner när det är dags att utföra och när det är försenat.

Full kontroll

Worknodes ger en tydlig översikt över vad som ska göras idag, vad som snart ska bli klart och status på uppgifterna.

Bra manualer

Worknodes samlar instruktioner för varje steg och gör dem lättillgängliga och smidiga att uppdatera. Genom att exekvering utförs i samma system hålls det relevant och up to date.

Internkontroll

50% av tillfrågade företag som planerar notering säger att deras största utmaningen är att de inte uppfyller kraven avseende intern kontroll (källa: Deloitte). I Worknodes ligger Internkontrollerna som en del i arbetsflödet och behöver inte spåras och testas separat. WorkNodes ger spårbarhet av vem som har gjort vad och när.

WorkNodes gör livet enklare

Många avdelningar, tex ekonomi, HR och IT har fasta återkommande processer, men saknar ett verktyg att stödja dessa processer. Planeringen av återkommande processer är ofta komplex, tar långt tid och måste göras långt i förväg samt har många beroenden och fasta deadlines. Inför till exempel en årsstämma sker de första aktiviteterna redan på sensommaren, och vem ska komma ihåg dem. Worknodes är ett processverktyg anpassat för återkommande processer snarare än projekt som många andra system. Worknodes hjälper dig att enkelt planera långa såväl som korta arbetsflöden, följa hur de utförs samt gör det enkelt att hitta förbättringar för framtiden.

Handböcker och processkartor är ofta engångsprojekt som sedan inte uppdateras löpande och därmed saknar relevant information samt speglar sällan verkligheten. Detta skapar utmaningar​ både för bolaget och vid revision och annan granskning. Regulatoriska krav skapar ett behov av att dokumentera processen och logga utförandet​, vilket blir svårt när nya listor görs i Office från gång till gång och mycket sitter i maillådor och på post-its. När nyanställda börjar finns inte uppdaterade handböcker eller processer på plats och onboardingen måste byggas från noll. Worknodes sköter dokumentationen automatiskt eftersom den också är underlag för exekveringen i systemet. Aktiviteter i Worknodes loggas för att användas som underlag för revision, men också för att kunna förbättra arbetet i framtiden.

Om Zymology

Zymology är ett företag som utvecklar IT-lösningar för att förenkla bolagsstyrning. Genom att ta inspiration från projektledning och IT service delivery har vi skapat en lösning som ger dig kontroll över dina återkommande processer. Primärt är vår lösning inriktad mot företag som är noterade eller på väg att noteras, men även mindre företag som vill ha ordning på sina processer kan ha stor nytta. Enkelhet och anpassningsbarhet har varit ledstjärnor i utvecklingen för att ge en lösning som hanterar ett komplext problem utan att överväldiga användare som bara behöver delar av funktionaliteten.

Kontakta oss